loader image

Procedura cercetării disciplinare prealabile

Pentru efectuarea cercetării disciplinarea prealabile, salariatul va fi convocat în scris, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii, de persoana delegată de angajator să realizeze cercetarea disciplinară.

Pentru efectuarea cercetării disciplinarea prealabile, salariatul va fi convocat în scris, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii, de persoana delegată de angajator să realizeze cercetarea disciplinară.

Dacă salariatul nu se prezintă la convocarea menţionată mai sus, fără a avea un motiv obiectiv, angajatorul are dreptul de a dispune sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Pe parcursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să prezinte toate argumentele în favoarea sa şi să prezinte toate probele şi motivaţiile considerate necesare, are de asemenea dreptul de a fi asistat, la cerere, de către un reprezentatnt al sindicatului în care este membru.

Dispunerea sancţiunii disciplinare se face de către angajator printr-o decizie în scris, emisă în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de la şase luni de la data săvârşirii faptei.

Salariatului îi va fi comunicată decizia de sancţionare în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia şi produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se predă cu semnătură de primire, înmânându-se personal salariatului sau în caz de refuz, prin scrisoare recomandată sau executor judecătoresc, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

Salariatul poate contesta decizia de sancţionare, la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.